JONG GELEERD IS OUD GEDAAN !

 

Steeds meer en meer is men zich bewust van de noodzaak om een hond écht op te voeden.

En U kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen !!

Er zijn rasverenigingen, clubs, enz. die zeggen dat ‘hun’ ras pas op latere leeftijd getraind mag worden, vaak zelfs pas na een jaar. Het is aan U om dat wel of niet te geloven.

Maar realiseer U dat dit inhoudt dat U niets doet met al die perioden in het jonge hondenleven die speciaal ingesteld zijn op bepaalde leerprocessen en ervaringen.

U laat dan geweldige kansen liggen.

Jong geleerd is écht oud gedaan !

Probleemgedrag weg trainen is veel moeilijker dan goed gedrag aanleren !!!

 

 

Hieronder vindt U :

 

1.DE BELANGRIJKSTE FASEN IN HET LEVEN VAN DE JONGE HOND EN WAT ER IN DEZE PERIODE VAN GROOT BELANG IS.

 

a. 1 tot 2,5- 3 weken -neonatale fase

b. 3 tot 5 weken - primaire socialisatie

c. 6 tot 12 weken -secundaire socialisatie

d. 10 tot 16 weken -dominantie-hiërarchie en socialisatie

e. 4 tot 8 maanden -fase van het vluchtinstinct

f. 6 tot 14 maanden - de puberteitsfase

g. 1 tot 4 jaar – de volwassenheidsfase

 

1 tot 2,5- 3 weken -neonatale fase

 

In deze fase waarin de hond zijn zintuigen beginnen te ontwikkelen leren puppy’s hoe ze honden moeten zijn. Met de ontwikkelde zintuigen gaan ze hun directe omgeving onderzoeken. Hier vertonen ze het eerste gedrag dat later spel kan genoemd worden.

  

-de socialisatieperiode

 

3 tot 5 weken - primaire socialisatie

 

-ontwikkeling van het temperament

-ontwikkeling van de bijtremming

-prooigedrag wordt zichtbaar

-spelagressie treedt op

-seksueel gedrag ontwikkeld zich

-pup vertoont meer en meer exploratiegedrag en went snel aan allerlei prikkels.

 

*regelmatig bezoek bij de pups laten, zowel volwassenen als kinderen die leuke dingen doen met de pups.

*zorgen dat slaapplaats en toilet gescheiden zijn, zodat ze zindelijk kunnen blijven!pups hebben een aangeboren neiging hun nest niet te bevuilen.

*pup stimuleren visueel, met geuren, met geluiden en tactisch.

*veilig speelgoed en andere stimuli(allerlei soorten materiaal) in het nest brengen, en bij regelmaat veranderen(aan een kale kennel of nest valt weinig te beleven!)

 

 

Begin van sociale interactie met de nestgenootjes.

Hun onderlinge schermutselingen beginnen meer ‘doel’ te krijgen.

Ze leren hoe hard ze moeten bijten om pijn te veroorzaken en omdat ze op hun beurt ook gebeten worden leren ze hoe pijn aanvoelt.

Tijdens deze periode leert de moeder haar pups wat straf is.

 

Het is uiterst belangrijk dat puppy’s gedurende heel deze ontwikkelingsfase bij hun moeder en nestgenoten blijven, willen ze uitgroeien tot evenwichtige individuen. Pups die té vroeg van de moeder gescheiden worden vertonen later vaak probleemgedrag.

 

Pups kunnen in deze periode (3-5 weken) heel goed nieuwe stimuli aan, hun gewilligheid om nieuwe stimuli te aanvaarden is groot én hun vermijdingsgedrag is niet ontwikkeld.

Tussen de 5 en 7 weken komt de angst voor vreemden en ontwikkeld deze zich héél vlug.

Na 5 weken worden pups in toenemende mate behoedzaam en aarzelend om nieuwe sociale contacten te maken én de tijd om te herstellen na een onaangename of beangstigende ervaring is beduidend langer.

 

Het is daarom van levensbelang dat ze in deze periode (3-5 weken) zoveel mogelijk ervaringen opdoen met mensen.

 

Deze ervaringen beginnen bij de fokker, deze moet de pups regelmatig individueel oppakken, omdraaien, oren, ogen, tandjes, voeten enz nakijken.

Door dit te doen leren ze de pups niet alleen dat contact met mensen een prettige ervaring is maar ze onderwerpen de pups ook aan een geringe hoeveelheid stress waardoor de basis gelegd wordt voor een zekere stressbestendigheid (lichamelijk en mentaal) in hun latere leven.

 

De taak van de fokker is dus HEEL belangrijk. Hij moet ervoor zorgen dat “uw pupje” genoeg van “de wereld” heeft gezien voordat hij bij U thuis komt.

 

6 tot 12 weken -secundaire socialisatie

 

In hun eerste ontwikkelingsfase hebben de puppy’s geleerd hoe ze honden moeten zijn.

Nu moeten ze leren hoe ze honden moeten zijn in een menselijke omgeving.

 

-sociaal leren t.o.v. mensen en andere honden.

-pups op zoveel mogelijk verschillende plaatsen brengen zowel in huis als er buiten.

-iedere pup een bepaalde tijd per dag apart nemen en ook even alleen laten zodat hij alleen leert zijn.

-pup aan allerlei dingen laten gewennen ook als hij alleen is.

 

 

De ideale leeftijd waarop een puppy van zijn moeder en nestgenoten kan worden gescheiden en naar een nieuwe thuis kan gaan is tussen de 6 en 8 weken.

 

10 tot 16 weken -dominantie-hiërarchie en socialisatie

 

-dominantie;houding, possessief gedrag, competitiegedrag

-hiërarchie; wie is de leider van de groep?(van het gezin-de hond zijn nieuwe roedel)

 

In deze periode worden puppy’s veel zelfzekerder in hun doen en laten en proberen voor het eerst een soort rangorde te bepalen in de honden/mensenroedel waarin ze leven.

 

Pups in een mensenroedel mogen soms dingen die niet getolereerd zouden worden als ze nog bij hun moeder en nestgenoten waren of deel zouden uitmaken van een wolvenroedel of groep verwilderde honden.

We mogen echter niet vergeten dat honden zich veel sneller ontwikkelen dan mensen, en net zoals we van een tien tot twaalfjarig kind brutaal gedrag onaanvaardbaar vinden, mogen wij ook brutaal gedrag van een 10 tot 16 weken oude pup niet tolereren.

 

Vanaf nu moet de pup onder controle gebracht worden en moet men LEIDING GEVEN.

 

4 tot 8 maanden -fase van het vluchtinstinct

 

Tijdens deze fase gaat de hond meer op zijn instincten vertrouwen.

Een fase waarin een jonge hond die in het verleden altijd kwam als hij werd geroepen, plotseling stilstaat met een afwezige blik in zijn ogen en vervolgens besluit in de tegenovergestelde richting te verdwijnen.

De hond heeft 3 instinctmatige gerdragingen:

-prooivangstgedrag

-gevaarvermijdend gedrag

-voortplantingsgedrag

 

Positieve gedragstraining, motivatie en beloning zijn hier van groot belang alsook de hiërarchie binnen de sociale groep.

 

6 tot 14 maanden - de puberteitsfase

 

Deze fase is beslissend voor het verdere gedrag van de hond.

De manier waarop U met irrationeel gedrag van Uw hond omgaat is bepalend voor zijn gedrag in de toekomst.

 

De hond gedraagt zich onlogisch:

-hij kan plots bang zijn van iets dat hij al kent

-hij doet agressief in ‘normale’ situaties

Straf de hond niet voor zijn onlogisch gedrag maar bied hem veiligheid en leiding!

 

1 tot 4 jaar – de volwassenheidsfase

 

Het begin van de volwassenheid valt samen met een fase waarin de hond opnieuw zijn plaats tracht te vinden in de rangorde.

Het is nu dat U Uw leiderschap moet versterken en behouden.

2. WAT IS BELANGRIJK IN EEN GOEDE OPVOEDING VAN DE HOND?

a. Laat hem socialiseren met

b. Laat hem gewennen aan

c. Volg de spelregels van positieve opvoeding en training!

 

 

LAAT UW PUP DE WERELD ZIEN!

 

De fundamenten worden gelegd vanaf de geboorte tot 16 weken.

Volgende punten zijn daarom zeer belangrijk;

 

Laat hem socialiseren met:

-zoveel mogelijk mensen:

-volwassen mannen en vrouwen

-kinderen

-baby’s

-mensen van verschillende origines

-rolstoelpatienten

-mensen met krukken

-gehandicapten

-ouderen

-mensen met verschillende soorten kledij,enz... 

-zoveel mogelijk dieren

 

Laat hem gewennen aan:
-het dierenartsbezoek

-algemene verzorgingen,borstelen,wassen enz

-zoveel mogelijk geluiden -straatlawaai

-geluiden van grote machines

-huishoudelijke geluiden

-menselijke geluiden

-onweer

-vuurwerk

-vliegtuigen,enz...

-zoveel mogelijk verschillende geuren

-zoveel mogelijk verschillende ondergronden, ook bewegende ondergronden

-alle weersomstandigheden

-lopen aan de lijn binnen en buiten

-trappen,roltrappen,ladders

-zoveel mogelijk verschillende materialen:

-hout

-plastic

-ijzer

-aluminium

-kunststoffen

-stoffen bv wol,katoen,enz...

-zoveel mogelijk vervoersmiddellen
-auto

-bus

-tram

-metro

-trein

-boot,enz...

-drukte

-kermis

-kinderspeeltuin

-schoolpoort

-drukke straten

-manifestaties

-de markt

-luchthaven

-treinstation,enz...

-leer Uw pup alleen zijn

-leer hem spelen

-leer Uw pup omgaan met frustratie

-stel grenzen

 

 

WEES EEN LEIDER!

 

Geen tiran of dictator, maar een natuurlijke leider die het waard is om een volgeling te hebben die hem respecteert!

 

-pas de roedelregels toe

 

3.VOLG DE SPELREGELS VAN POSITIEVE OPVOEDING EN TRAINING!

 

Mensen kunnen heel inventief zijn als het er op aankomt honden te straffen voor ‘foutief’ gedrag . Omdat ze het ‘vlug’ willen oplossen, en het gedrag willen laten stoppen. Strafgericht trainen geeft heel vaak een vlug resultaat, het dier leert onaangename ervaringen te vermijden. Het lijkt indrukwekkend en is natuurlijk heel effectief in het imponeren van klanten. Het is ook buitengewoon gemakkelijk om pups, jonge (en dikwijls ook volwassen) honden met bepaalde straffen te intimideren en dit kan de schijn opwekken dat de ‘trainer’ de hond goed getraind heeft.

 

Alle bestraffende methodes creëren angst, wantrouwen en gebrek aan zelfvertrouwen!!!!

  

Bij gebruik van positieve methodes dient meer te worden nagedacht, is meer kennis verreist, maar ze hebben grote voordelen!

 

Positieve methodes zijn:

-veel duurzamer

-hond vriendelijk

-bevorderlijk voor de goede relatie baas-hond

-creëert vertrouwen in de omgeving met als resultaat veel minder angst of agressieproblemen

 

 

BASISPRINCIPES:

-communiceer met Uw hond

-beloon en moedig gewenst gedrag aan

-voorkom, stop of leid ongewenst gedrag af

-consequent zijn

-geef een correcte straf op het juiste moment(de hond niet belonen)

-stop als Uw hond iets niet begrijpt

-geef Uw hond de kans om te leren, heb geduld

 

 

Een goede eigenaar zal grenzen stellen, opvoeden, het goede voorbeeld geven voor goed gedrag en optreden als beschermer en vriend.

Een goede relatie betekent dat de hond zal zoeken naar goedkeuring van en respect hebben voor de mensen die bij hem wonen.

Een goede relatie met Uw hond is gebaseerd op vertrouwen en vriendschap en zal resulteren in veel minder probleemgedrag en vlottere oplossingen!