“ik praat tegen jou!

Luister je?”

 

Your dog is talking to you all the time. ALL THE TIME!!

 

                                                                    

Voor mensen lijkt sommige gedrag overbodig. Maar elk gedrag heeft een functie voor de hond.

Hondengedrag is niet willekeurig of toevallig. Het is ofwel een afspiegeling van de hond zijn innerlijke toestand, ofwel een opzettelijke poging om met jou,

iets of iemand anders te communiceren.

  

                                                   

 

Honden zijn constant bezig met communiceren, én communiceren constant over de veiligheid en integriteit van hun persoonlijke grenzen en ruimte, en bij uitbreiding het bezit van hun persoonlijke spullen.

Veiligheid, meer bepaald de veiligheid van een hond zijn “persoonlijke ruimte” is een basisbehoefte en extreem belangrijk voor de hond. Het is dus iets waar hij ook constant over communiceert.

Wij mensen zijn vaak “space invaders”  van deze persoonlijke ruimte van de hond, wat soms voor gevaarlijke situaties kan leiden.

De communicatie van de hond gaat ook zeer vaak over “de jacht”, predatie in algemene zi n.

De tekenen leren herkennen van een hond die in “roofdier-modus” gaat kan dan ook zeer handig zijn.

 

                                                   

DE TAAL VAN DE HOND begrijpen is dus MEER dan alleen maar het ontleden en lezen van de stand van de oren en staart of het rechtop komen van de haren.

De hond drukt zich namelijk uit met HEEL zijn lichaam en ook vocaal.

De oren, de ogen, de mond, de lippen, de tong, de poten, de staart, de haren, de geluiden die hij maakt, de houdingen van het lichaam, spanningen op het lichaam, gelaatsuitdrukkingen enz enz vormen allemaal één geheel om te kunnen communiceren met de buitenwereld.

 

                                                   

De signalen van je hond leren herkennen evenals het vermogen hebben om stress- en kalmeringssignalen te herkennen zal je aanzienlijk vooruit helpen in het begrijpen van de hond zijn taal.

Hoe meer kennis je vergaart van de hondentaal des te beter je beslissingen zullen zijn in training en “everyday life” met je maatje.

 

                                                    

Wenst U graag verdere informatie over de hondentaal of loopt de communicatie tussen U en Uw viervoeter niet zoals het hoort, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.